Debug (line 260 of RequestHandler.php): Testing '$Action//$ID/$OtherID' with '' on PageController

Debug (line 267 of RequestHandler.php): Rule '$Action//$ID/$OtherID' matched to action 'handleAction' on PageController. Latest request params: array ( 'Action' => NULL, 'ID' => NULL, 'OtherID' => NULL, )

Debug (line 184 of RequestHandler.php): Action not set; using default action method name 'index'

Debug (line 226 of Controller.php): Request handler returned HTTPResponse object to SilverStripe\CMS\Controllers\RootURLController controller;returning it without modification.

Afwegingskader Meldcode | Afwegingskader Meldcode

Afwegings-
kader
Meldcode

Dit afwegingskader voor pedagogen, psychologen, vaktherapeuten, (psycho)therapeuten en sociaal werkers hoort bij de stappen 4 en 5 van de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld.

Dit afwegingskader geeft de professionele norm wanneer melden bij Veilig Thuis aangewezen is voor psychologen, pedagogen, vaktherapeuten, (psycho)therapeuten, sociaal werkers en jeugd- en gezinsprofessionals. Het bestaat uit vijf afwegingsvragen binnen de stappen 4 en 5 van de meldcode, zie de app Meldcode voor alle stappen (iPhone / Android). Op deze website kun je voor een casus of situatie rond een cliĆ«nt de vijf afwegingsvragen doorlopen en notities maken. Achtergrondinformatie vind je bij de afwegingsvragen en veelgestelde vragen.

deze site is mogelijk gemaakt door
 • NVO
 • NIP
 • BPSW
 • NVP
 • LVVP
 • NVGzP
 • VGCt
 • NVVS
 • VKJP
 • VPeP
 • NVRG
 • EMDR
 • BVjong
 • Present
 • BCMB
 • FVB